AANMELDEN KIND

VOORWAARDEN DEELNAME

We organiseren de KVW-week voor álle kinderen van Stramproy in de basisschoolleeftijd, die uiterlijk op de maandag van KVW 4 jaar of ouder zijn. U kunt uw zoon/dochter aanmelden wanneer hij/zij woonachtig is in Stramproy en/of naar school gaat in Stramproy.

De opgaveformulieren worden uitgedeeld op de scholen (Duizendpoot+Firtel). De uiterste inleverdatum van het formulier bij de leerkracht op school is ...

Gaat uw kind elders naar school dan vindt u hieronder hoe u uw zoon/dochter aan kunt melden.

 

INSCHRIJFGELD

Het te betalen inschrijfgeld is afhankelijk van de groep waaraan uw kind deelneemt. Voor ieder kind dient een apart opgaveformulier te worden ingevuld.

Groep 1&2

Groep 3&4

Groep 5&6

Groep 7&8

€ 12,50 p.p.

€ 25,00 p.p.

€ 35,00 p.p.

€ 50,00 p.p.

 

AANMELDEN

Wij bieden u 3 manieren van aanmelden en betalen aan. U kunt het opgaveformulier:

PRINTEN EN KVW MACHTIGEN

 • Op deze manier machtigt u KVW om eenmalig het betreffende inschrijfgeld bij uw bank van uw rekening af te schrijven.
 • Op school inleveren bij de leerkracht (Duizendpoot/Firtel) is mogelijk tot ...
 • In de brievenbus doen op Horsterweg 32 is mogelijk tot 24 juni.
 • Zorg ervoor dat u duidelijk en in blokletters schrijft (met name het emailadres!)
 • Denk aan de handtekening onderaan bij de machtiging.

 

Download opgaveformulier 2018 (PDF)

 

ONLINE INVULLEN EN KVW MACHTIGEN

 • Op deze manier machtigt u KVW om eenmalig het betreffende inschrijfgeld bij uw bank van uw rekening af te schrijven.
 • Deze manier van aanmelden is mogelijk tot 24 juni.
 • U kunt het formulier op een veilige manier digitaal ondertekenen door met de muis uw handtekening te zetten.

 

Opgaveformulier 2018

 

ONLINE INVULLEN EN HET INSCHRIJFGELD ZELF RECHTSTREEKS VIA DE BANK OVERMAKEN

 • Op deze manier maakt u zelf rechtstreeks het inschrijfgeld naar ons over.
 • Let wel: aanmelding wordt pas definitief wanneer het bedrag op onze rekening staat. Deze manier van aanmelden is mogelijk tot 22 juli.
 • Maak het bedrag meteen na het online invullen van het opgaveformulier over!! Dit voorkomt misverstanden.
 • U kunt het te betalen inschrijfgeld rechtstreeks overmaken naar:                                                               NL04 RABO 01499 946 72 t.n.v. KVW STRAMPROY o.v.v. NAAM KIND + GROEP.

 

Opgaveformulier 2018

Instagram: KVW Stramproy

KVW

KVW – KinderVakantieWerk – is een jaarlijks terugkerende traditie in Stramproy. Elke laatste week van de bouwvak zetten we samen met ontzettend veel vrijwilligers uit ons dorp een geweldige feestweek neer voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Aftellen geblazen naar de volgende editie:

Aftellen

00 dagen
00 uur
00 min.
00 sec.