INFO

MISSIE & VISIE

KINDEREN DIE SPECIALE AANDACHT BEHOEVEN

Het kan zo zijn dat uw zoon of dochter tijdens de KVW-week bijzondere aandacht nodig heeft. Wij denken dan aan het gebruik van medicijnen, het hebben van allergieën alsook speciale begeleiding omtrent gedrag. Mocht dit voor uw zoon/dochter gelden dan kunt u dit op het opgaveformulier aangeven.

Schroom daarnaast niet om een keer extra contact op te nemen met de desbetreffende leid(st)er of hoofdleid(st)er wanneer u een mondelinge toelichting wilt geven!! We kunnen dan samen bespreken hoe we een en ander zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van uw zoon of dochter.

Als er tijdens de week medicijnen verstrekt dienen te worden door onze leid(st)ers dan verzoeken wij u de toestemmingsverklaring medicijngebruik in te vullen, deze tijdens het huisbezoek te bespreken en mee te geven aan de leid(st)ers.

PESTEN

In onze missie/visie staat het volgende beschreven: “creëren van een fantastische, veilige, betaalbare en onvergetelijke week voor de Roojer jeugd in samenwerking met de Roojer gemeenschap”. Wij doen dus ons uiterste best om elk kind op een dusdanige manier deel te laten nemen aan de KVW-week zodat hij/zij er optimaal plezier aan beleeft. Op de vrijdagavond, tijdens de afsluitende KinderKermis, willen we graag allemaal glunderende gezichten zien!

Toch kan het voorkomen dat niet alle signalen van eventueel pestgedrag direct opgemerkt worden. We zien de kinderen immers maar vijf dagen. Daarom doen we met klem een beroep op u als ouder/verzorger om uw kind op het hart te drukken zich direct te melden bij een (hoofd)leid(st)er indien het plezier tijdens de week om welke reden dan ook belemmerd wordt. Mochten er sowieso al zaken hieromtrent spelen dan horen we dit heel graag vooraf zodat we hier extra alert op kunnen zijn.

EHBO

Voor kleine ongelukjes is er per groep een EHBO-koffer aanwezig alsook mensen met een BHV- of EHBO-achtergrond/diploma. Daarnaast organiseren we, voordat de week begint, voor elke groep een EHBO-moment waar iemand van de EHBO-vereniging een workshop komt geven aan alle begeleiders van de betreffende groep.

AANSPRAKELIJKHEID

Stichting KinderVakantieWerk Stramproy heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor materiële- en letselschade die aan derden wordt toegebracht. Deze verzekering kan alleen aangesproken worden als zodanig als KVW voor een schade ook daadwerkelijk aansprakelijk is. Uitgangspunt voor aansprakelijkheid is dat het stichtingsbestuur een verwijtbaar handelen of onrechtmatige daad aangerekend kan worden. 

Voor schade aan derden die uw kind zelf aanricht kan de stichting niet aansprakelijk worden gesteld. In deze situatie zal uw eigen aansprakelijkheidsverzekering ingeschakeld moeten worden.

GEVONDEN VOORWERPEN

Tijdens de KinderKermis, op vrijdagavond, kunt u bij de infostand terecht om te kijken of verloren voorwerpen gevonden zijn. Mocht u tijdens de KinderKermis niet in de mogelijkheid zijn om verloren spullen op te halen dan kunt u hier via het contactformulier navraag over doen.

Spullen die na de KinderKermis niet zijn opgehaald worden nog enige tijd bewaard alvorens ze aan een goed doel geschonken of weggegooid worden. Handdoeken, ondergoed en sokken worden sowieso na de KinderKermis weggegooid. Dat zult u begrijpen..

 

Instagram: KVW Stramproy

KVW

KVW – KinderVakantieWerk – is een jaarlijks terugkerende traditie in Stramproy. Elke laatste week van de bouwvak zetten we samen met ontzettend veel vrijwilligers uit ons dorp een geweldige feestweek neer voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Aftellen geblazen naar de volgende editie:

Aftellen

00 dagen
00 uur
00 min.
00 sec.